bootstrap themes
Book

De beeldencollectie van de Arts Council, in het Yorkshire Sculpture Park, UK

Dit gebouw fungeert als opslag- en tentoonstellingsruimte voor de beeldencollectie van de Arts Council of England en bijbehorende werken op papier. Dit gebouw met zijn aanzienlijke oppervlakte van 679 m2 tentoonstellingsruimte en 1130 m2 opslagruimte wordt omringt door verschillende vooraanstaande gebouwen voor de kunst. Het gebouw omvat een beveiligde opslagruimte met een geïntegreerde bezichtigingsruimte voor de gehele collectie, restauratie- en workshopruimten en omvangrijke tentoonstellingsruimten die voldoen aan internationaal erkende normen voor beveiliging en klimaatbeheersing. Kantoren en leslokalen bestemd voor de collectie zijn gesitueerd in een naburig gebouw. De twee gebouwen maken deel uit van een klein complex van bedrijfsgebouwen die door het Yorkshire Sculpture Park zijn gerestaureerd. Ons ontwerp behoudt de integriteit van dit hergebruikproject, en maakt tegelijkertijd de functie van de twee gebouwen zichtbaar met behulp van enkele elementen aan de buitengevel. Het resulterende ontwerp erkent de gevoelswaarde van de bestaande gebouwen, hun specifieke toepasbaarheid als tentoonstellingsruimte en het economisch voordeel dat hergebruik van deze gebouwen oplevert.