free responsive website templates
Book

Media Museum En Gallerie, Londen, UK

Om een ontwerpvoorstel te bieden stelden we een vormentaal voor als functionele element. Deze vormen zijn gelimiteerd in aantal en hadden een eigen karakter, zoals acteurs in het theater. Elke speler kan geplaatst worden waar het zich meest leent tot de theaterscene. Hun individuele doel ontmaskert zich naarmate het verhaal wordt verteld.
De site heeft 3 aparte maar toch gerelateerde zones: de centrale ruimte wordt opgeruimd en laat een donkere parketvloer na met zichtbare technieken in opbouw en een betonnen structuur. De resulterende zwarte doos heeft het karakter van een alternatieve film en hedendaagse producties. Deze ruimte dient de ruimten er rondom. De eerste ruimtes zijn een serie tentoonstellingsruimtes voor fotografie, film en digitale media. Deze ruimtes worden
behandelt als klassieke gallerijen. Dankzij fijne detaillering worden dit elegante ruimtes. Ze zijn mooi verlicht door daglicht en specifieke gallerijverlichting of een combinatie van
beiden. Afleidingen zoals venstertabletten worden verborgen a.h.v. gelaagde zonwering: de noordelijke ramen en nieuwe ramen ten oosten worden afgeschermd met anti-verblinding-jaloezieen, licht- controle-jaloezieen en verduisterings-jaloezieen die alle mogelijke oplossingen bieden tot mogelijke
tentoonstellingen. Als deel van de restauratie worden de houten vloeren geherwaardeerd.
De oostelijke vleugel vormt een tweede serie van ruimtes. Deze ruimtes die gericht zijn op de lift, zal dienen als bibliotheek, een cafe, introductiegallerijen en orientatie. De cafetoog kan ook tickets verkopen. Om alles  nmiddelijk duidelijk afleesbaar te maken, verwijderden we de invulwanden tussen de theater ruimte en omliggende ruimtes. Ze worden vervangen met glazen wanden. De detaillering van de ramen voorziet in een visuele relatie tot de buitenwereld, representatief voor de weidere
uitstraling die de gallerij zal hebben tot de omgeving.