Mobirise
Book

Family Housing, Pewsey Village, UK

Het ontwerpvoorstel beoogt het opstallen van een gebouw achteraan op het terrein van nummer 10, Brunkard's Lane, Pewsey. De locatie van het nieuwe gebouw vermijdt dat woningen verder spreiden in het open natuurlandschap rondom Pewsey, en verstevigd het dorpskarakter. Het ontwerp past binnen de schaal en context van het dorp en is gebaseerd op de vormentaal van de naburige projecten, rekening houdend met de karakteristieken van de site. Het voorstel beoogt duurzame en aanpasbare woningen met een lange levensduur en hoogwaardige materialen. De materialen binnen het project zijn consistent en harmonieus om zo de indruk te wekken van organische groei. De planindeling van de gebouwen en toegang tot de site is omzichtig gekozen in relatie tot de bomen en de regelgeving omtrent bomenbescherming in Pewsey. De gebouwen zijn bewust zo laag mogelij kgehouden om zo niet de zichten te belemmeren naar het open landschap toe vanuit de site. De tuinen van elke woning vormen een belangrijke relatie met de interieurs en zijn informateur tot het ontwerp van de woningen.