bootstrap template
Book

Solid 11, Amsterdam, NL

Gesitueerd nabij het Vondelpark te Amsterdam, vormt het project één van drie nieuwe gebouwen binnen het masterplan, door Belgisch architect Jo Crepain, voor het voormalige ziekenhuis. Solids representeren een nieuwe typologie in Nederland die re-organiseerbare ruimtes voor mulitifunctioneel gebruik omhullen in een duurzame gebouwenstructuur.

Gevels uit zefdragend metselwerk op een natuurstenen plint vormen een sereen aspect tot de stad en worden verlevendigd door zuidelijk georiënteerde balkons en metalen boomvormen die een glazen wand ondersteunen aan de straatzijde.

Een binnenplein verlengd de straatkwaliteit op de begane grond van het gebouw. Passages met glazen vloer op de hogere niveaus kijken uit op het binnenplein. Ze dienen als toegang tot de ruimtes maar zijn verschaald zodat ze aanspraak kunnen maken op de wilskracht van Amsterdammers om elke buitenruimte eigen te maken voor sociaal en genotsgebruik.